De Luxe Trotting Västra Mälardalen

Vi är en mindre rörelse inom travet som har i fokus på att plocka fram, träna och utveckla unga travhästar. Målet är att bygga fysik och mental styrka för en lång och så framgångsrik karriär som möjligt. Unghästarna väljs ut efter exteriör, rörelsemönster och stamtavla i inbördes ordning. Varje enskild parameter måste dock hålla en enskild tillräckligt bra nivå. Som liten rörelse försöker vi ge hästarna de absoluta bästa förutsättningarna vad det gäller logi, träning och foder för att på så sätt lämna slumpen utanför. Vi har även ett brett nätverk för att kunna individanpassa träningen genom att ta hjälp av andra inom sporten om behov finns. Prestigelöshet är en av nycklarna till våran utveckling och resultatBehöver du hjälp vid köp av unghäst?

Att köpa unghäst är en viktig investering då kommande driftkostnader är stora oavsett inköpspris. Behöver du hjälp med att identifera exteriöra styrkor hos hästen samt hitta exteriöra nedslag som kommer öka riskerna för skador i framtiden så kan du anlita oss. En liten investering i helheten som ökar chanserna för en rolig och framgångsrik karriär för dig och din häst, oavsett ambitionsnivå. Vi hjälper även till med hingstval när du ska betäcka ditt sto mot en mindre avgift.

Kontakta Mattias Bergdahl på 073-3871587 för mera information.