Intervju med Hans-Owe Sundberg


Vad är din allmänna åsikt om tryckvagnsträning?

En rigorös styrketräning är väldigt viktigt i dagens trav då farterna blir högre och sliter mer på hästen. Tryckvagnen är ett jättebra redskap för att succesivt bygga upp en häst som är hållbar samt står distansen.

I vilken omfattning använder ni tryckvagn?

Vi använder tryckvagn framför allt under vinterträningen. Det tar ungefär 8-10 veckor från första passet tills hästarna når den nivå av styrka jag strävar efter.

I vilken ålder börjar hästarna använda tryckvagn?

Hästarna börjar tidigast efter 3-årssäsongen. Träningsprogrammet ser ungefär likadant ut för alla hästar som går i tryckvagn. Första veckorna är det alltid skritt som gäller så det hittar tekniken och vänjer musklerna med att dra.

Hur ser upplägget med tryckvagn ut mera i detalj?

Vi joggar på en slinga som är ca. 1400m. Under 400m av slingan så har vi en lätt stigning där vi lägger i tryck. Vi börjar med 5 bar och kör som mest 10bar (10-20kg tryck). Vi kör 6-8 stycken sådna vänder och trycket anpassas till varje häst. När vi sedan går in i träningsperioden så kör vi utan tryckvagn då styrkan de fått under vinterträningen räcker hela säsongen. Jag tycker att vinterträningen med tryckvagn ger hästarna ett väldigt fint spänst i steget.

Vilka fallgropar finns det med tryckvagnsträning?

Det viktigaste att tänka på för att inte åka på bakslag är att titta på sin häst. Se till att den alltid drar vagnen och arbetar korrekt med alla benen. Ser du att hästen arbetar snett sänker du trycket eller tar du bort trycket helt. Sen finns det vissa hästar som aldrig hittar tekniken, då är det bättre hitta andra sätt att träna styrka på.

Finns det någon häst som svarat extra bra på träningen med tryckvagn?

Charrua Forlan är ett bra exempel som tagit åt sig tryckvagnsträningen väldigt bra. Men den största förvandlingen tycker jag Thaiger Exclusive fått av tryckvagnsträningen.