Intervju med Per Henriksen

Vem är Per Henriksen för de som inte känner till dig?

Jag har haft tränarrörelse i över 40år, först i Norge i ca. 5 år och sedan i USA 25 år. De sista 11 åren har jag tillbringat i Kanada. Mina hästar har vunnit de flesta stora loppen i Nordamerika, Hambletonia, Hambletonia oaks, 3 Breeders Crown och Yonker Trot för att nämna några av dem.

Hur länge har du använt dig av tryckvagn och vad är din uppfattning av den typen av träningsform?

Jag har använt mig av tryckvagn i över 20 år och använder man den på rätt sätt är det är mycket användbart och nyttigt hjälpmedel.

I vilken omfattning använder du tryckvagn i din träning?

Jag skulle uppskatta det till dygt 75%.

Vilken ålder har dina hästar när de introduceras till tryckvagnsträning?

Det vanligaste är vid 3-år men det händer att vissa hästar börja redan som tvååringar.

Hur ser träningen ut för en unghäst som ska introduceras till träning med tryckvagn?

Jag startar alltid på plant underlag med 50 bars tryck. Då får hästarna trava i mycket långsamt tempo i ca. 2min för att sedan vila 3-4 minuter. Jag börjar med väldigt få för att sedan öka antalet intervaller beroende på vad hästen tål. En sak är viktigt att komma ihåg, har du tränat för lite kan du alltid ta igen det vid ett senare tillfälle medans om du har kört för hårt så kan det få ödestigande konsekvenser och går inte att få ogjort.

Hur ser upplägget ut för dina tävlingshästar?

Mina tävlingshästar går tre gånger i veckan, 8 intervaller med ett tryck på 70-80 bar. Intervallerna sker i backe ska tilläggas. De första fem intervallerna går i 2.30-tempo medans de sista tre går i 1.50-2.00-tempo.